Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

طراحی دکوراسیون حمام به سبک کوبیسم

 

یک مکان مهم در هر خانه حمام است. در واقع تنها جایی است که ما تنها هستیم و فرصت خوبی برای اندیشیدن و رویاپردازی و آرامش گرفتن است. این حمام که به سبک کوبیسم طراحی شده است تمام المان های ایجاد یک فضای آرام و رویایی را دارد و ایده طراحی آن از آب الهام گرفته شده است. چراکه حیات و همچنین انسان از آب نشات گرفته است. بر اساس تحقیقات یک دانشمند ژاپنی به نام "ماسارو اموتو" آب احساسات و افکار موجودات زنده اطراف خود را در خود جذب می کند و بازتاب می دهد: "آب آینه ای است که ذهن ما را منعکس می کند".

 

سبک کوبیسم سبکی هنری است که در سال 1907 در نقاشی و تندیس گری ظهور کرد و از نقاط عطف هنر غربی به شمار می رود. امروزه نیز این سبک زیبا طرفدار زیادی دارد و در هنرهای مختلف از جمله معماری و طراحی دکوراسیون نمود دارد. 

 

طراحی داخلی حمام به سبک دکوراسیون کوبیسم

طراحی داخلی حمام به سبک دکوراسیون کوبیسم

 طراحی داخلی حمام به سبک دکوراسیون کوبیسم

طراحی داخلی حمام به سبک دکوراسیون کوبیسم

 

طراحی داخلی حمام به سبک دکوراسیون کوبیسم

طراحی داخلی حمام به سبک دکوراسیون کوبیسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

مقاله های مرتبط:

دکوراسیون مینیمالیستی حمام

حمام مسترروم

 

برگشتن به صفحه مقاله های دکوراسیون آرکس

کلمات کلیدی:

 

دکوراسیوندکوراسیون داخلیطراحی دکوراسیونطراحی داخلیمتریال دکوراسیونمحصولات دکوراسیونمعماری داخلیمعماریطراحی دکوراسیون داخلیشرکت دکوراسیوندفتر دکوراسیوندکوردکوراتیومحصولات دکوراتیوتزئینات-تزئینات داخلیشرکت معماریکاغذ دیواریپارکتوبسایت کاغذ دیواریانواع کاغذ دیواریمحصولات دکوراسیونانواع پارکتفروش کاغذ دیوارینمایندگی کاغذ دیواریشرکت کاغذ دیوارینکات کاغذ دیواری

دکوراسیون | بهترین طراحی در ایران

 

امکانات

مشاهده در فلیکر